Onderhoud noodverlichting

Onderhoud noodverlichting

Goed functionerende noodverlichting en vluchtroute aanduiding is in- en om uw gebouw van essentieel belang voor de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval. Inspectie en onderhoud van uw installaties is dan ook van levensbelang.

Noodverlichting inspectie en onderhoud van o.a. noodverlichting en vluchtroute aanduiding moeten tenminste éénmaal per jaar plaatsvinden. Een en ander staat wettelijk omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 en lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007.

Onaangekondigde controles door Arbodienst of brandweer die constateren dat u met achterstallig onderhoud te maken heeft kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.  Van Schaik Elektrotechniek kan er voor zorgen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

0348 - 443642
info@vanschaikelektrotechniek.nl